Kledingsponsors

 

TEAM SPONSOR
KANGOEROE Shirt NATUURLIJK BEWEGEN
F1 Shirt NATUURLIJK BEWEGEN
F2 Shirt MEUBEL OUTLET
F3 Shirt MAD SCIENCE
E1 Shirt BIJ WIILEM
E2 Shirt WEKO GROUP
E3 Shirt SHOP SOMEREN-HEIDE
E3 Shirt MEUBEL OUTLET
D1 Shirt KUSTERS ADMINISTRATIE
D2 Shirt SHOP SOMEREN-HEIDE
C1 Shirt VZ JAGERSHUIS RUG VD ZANDEN DAK
B1 Shirt CAFE DE POSTEL
Jack CAFE DE POSTEL
A1 Shirt SLAGERIJ TOMASSEN
Jack SLAGERIJ TOMASSEN
S1 Shirt CPS
Jack LOOMANS TEGELWERKEN
S2 Shirt TILLAAR
Jack TILLAAR
S3 Shirt TOPPARTY
S4 Shirt
MW1 Shirt VAN MIERLO BBQ
MW2 Shirt HURKMANS BV
MW3 Shirt SLAGERIJ TOMASSEN
MW4 Shirt GEBERGTE PLUIMVEE