Verslag Algemene Ledenvergadering

Op 18 oktober werd in de kantine van SVSH op de Plagge in Someren-Heide de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van DAKOS gehouden.
Vooraf aan de ALV werden de verschillende commissies bijgepraat over elkaars activiteiten.
Tijdens deze vergadering namen we afscheid van 2 bestuursleden, nl. Elle van Berlo (penningmeester) en Linsey van Heugten. Hun functies zullen worden overgenomen door Ellie Mers (penningmeester) en Ilse Vergeer. Ook Linda van den Bosch was aftredend en herkiesbaar als secretaris.
Voor alle 3 de bestuursleden werd unaniem positief gestemd. Super fijn en welkom aan Ellie en Ilse bij het bestuur.
Na het presenteren van het jaarverslag en de jaarrekening werden de jubilarissen Linda van den Bosch en Ilse Vergeer in het zonnetje gezet. Zij zijn beiden 25 jaar lid van DAKOS.
Na de rondvraag, sluiting en borrel sluiten we de avond tevreden af.
Dank allen voor jullie aanwezigheid en positieve inbreng voor de ALV.
Notulen zijn op te vragen bij Linda van den Bosch secretaris@dakossomeren.nl