Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2021

Someren-Heide, 25-09-2021

Aan alle leden van DAKOS van 16 jaar en ouder en de ouders van leden tot en met 15 jaar,

Bij deze nodigen wij u uit voor onze ALGEMENE LEDENVERGADERING, die zal worden gehouden op maandag 18 oktober 2021, aanvang 20.30 uur op Sportpark de Plagge in Someren-Heide.
Aanmelden of Afmelden kan bij Linda van den Bosch – 0637005274 of via secretaris@dakossomeren.nl

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter en voorstellen bestuursleden
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Bestuursverkiezingen

– Linda van den Bosch is aftredend en herkiesbaar als secretaris en bestuurslid

– Linsey van Heugten heeft besloten af te treden.

Hiervoor willen we als nieuw bestuurslid voorstellen: Ilse Vergeer

– Elle van Berlo is aftredend als bestuurslid en penningmeester en niet herkiesbaar
Hiervoor willen we graag een nieuwe penningmeester voorstellen: Ellie Mers-van Zoggel

 1. Vaststellen notulen digitale ALV 2020, de notulen zijn op te vragen via de secretaris.
 2. Jaaroverzicht 2020-2021
 3. Presentatie jaarrekening 2020-2021

– contributie

 1. Jubilarissen
 2. Mededelingen / Voorstellen bestuur
  • 2022 bestaat Someren-Heide 100 jaar – ideeën voor een leuke activiteit en interesse dit mee op te pakken?
  • Openstaande “vacatures”

– Wedstrijdsecretariaat (als ondersteuning/back up van Marion)
– Activiteitencommissie – kan ook per activiteit aanmelden als hulp (zie inschrijflijst)

 1. Voorstellen van leden

Leden kunnen tot 08-10-2021 schriftelijk of via email voorstellen indienen bij het secretariaat.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Uiteraard hopen wij, na vorig jaar een digitale ALV, jullie in grote getalen te mogen verwelkomen.
Hier zal, zoals de maatregelen nu bepalen, wel een coronacheck plaatsvinden bij binnenkomst.

 

Te allen tijde aanmelden of afmelden bij het secretariaat; tel. 06-37005274 of e-mail: secretaris@dakossomeren.nl

 

Namens het bestuur,

de secretaris,

 

Linda van den Bosch-Swinkels

DAKOS